Преглед на файлове

{11/20/2005 7:14:42 PM~11/20/2005 7:14:44 PM}

git-tfs-id: [http://localhost:8080/tfs/DefaultCollection/]$/foobar2000/files/plugins.root;C50
master
Christopher Snowhill преди 10 години
родител
ревизия
9ec58d8e3b
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 1 реда
  1. +6
    -1
      lunar2.cpp

+ 6
- 1
lunar2.cpp Целия файл

@@ -709,7 +709,12 @@ public:
return true;
}
bool decode_get_dynamic_info( file_info & p_out, double & p_timestamp_delta,bool & p_track_change )
bool decode_get_dynamic_info( file_info & p_out, double & p_timestamp_delta )
{
return false;
}
bool decode_get_dynamic_info_track( file_info & p_out, double & p_timestamp_delta )
{
return false;
}


Loading…
Отказ
Запис