Procházet zdrojové kódy

Ignore RepeatOne only when manually skipping tracks, not when playing normally.

master
Christopher Snowhill před 2 roky
rodič
revize
54bd1db745
1 změnil soubory, kde provedl 22 přidání a 2 odebrání
  1. +22
    -2
      Playlist/PlaylistController.m

+ 22
- 2
Playlist/PlaylistController.m Zobrazit soubor

@@ -593,6 +593,16 @@

- (PlaylistEntry *)getNextEntry:(PlaylistEntry *)pe
{
return [self getNextEntry:pe ignoreRepeatOne:NO];
}

- (PlaylistEntry *)getNextEntry:(PlaylistEntry *)pe ignoreRepeatOne:(BOOL)ignoreRepeatOne
{
if (!ignoreRepeatOne && [self repeat] == RepeatOne)
{
return pe;
}
if ([queueList count] > 0)
{
@@ -655,6 +665,16 @@

- (PlaylistEntry *)getPrevEntry:(PlaylistEntry *)pe
{
return [self getPrevEntry:pe ignoreRepeatOne:NO];
}

- (PlaylistEntry *)getPrevEntry:(PlaylistEntry *)pe ignoreRepeatOne:(BOOL)ignoreRepeatOne
{
if (!ignoreRepeatOne && [self repeat] == RepeatOne)
{
return pe;
}
if ([self shuffle] != ShuffleOff)
{
return [self shuffledEntryAtIndex:(pe.shuffleIndex - 1)];
@@ -679,7 +699,7 @@
{
PlaylistEntry *pe;
pe = [self getNextEntry:[self currentEntry]];
pe = [self getNextEntry:[self currentEntry] ignoreRepeatOne:YES];
if (pe == nil)
return NO;
@@ -693,7 +713,7 @@
{
PlaylistEntry *pe;
pe = [self getPrevEntry:[self currentEntry]];
pe = [self getPrevEntry:[self currentEntry] ignoreRepeatOne:YES];
if (pe == nil)
return NO;


Načítá se…
Zrušit
Uložit